De models familiars o unitats bàsiques de convivència n’hi ha molts i molt diversos.

Actualment, la família heteroparental tradicional ja no és l’únic model familiar acceptat, ni tampoc, en molts contextos, és el majoritari.

Hi ha famílies monomarentals, triparentals, homomarentals, famílies extenses, centres d’acolliment, co-criança, etc.

Generalment, identifiquem com a família el nucli de persones més properes amb qui convivim i que desenvolupen un rol de criança, educatiu, afectiu i transmissor de valors.

Per aquest motiu vam proposar a l’assemblea general el canvi de nom de la nostra associació, on es va aprovar.

AFA