Benvolgudes famílies, 

Em plau convocar-vos a l’assemblea general de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Doctor Serés d’Alpicat, que es farà el divendres 3 de novembre de 2023 a les 20.30 h, a la Sala del Casal.

L’assemblea tindrà el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Activitats extraescolars: resum de les activitats del curs 2022-2023 i detall de les
activitats programades pel curs 2023-2024.
3.- Socialització del material escolar i llibres, curs 2022-2023.
4.- Balanç econòmic 2022-2023.
6.- Precs i preguntes.

Lluis Sanmartí del Sol
President

AFA ESCOLA DOCTOR SERÉS D’ALPICAT

 

 

.