CONDICIONS D’US


Aquestes normes s’apliquen a tots els espais de participació del web de l’AFA Escola Dr. Serés

Els missatges publicats contenen opinions de les persones que lliurement han decidit participar-hi. En cap cas aquests missatges representen l’opinió de l’AFA. AFA Escola Dr. Serés no es fa responsable de les opinions dels participants ni les assumeix com a pròpies. Per poder publicar comentaris al web, cal ser un usuari registrat. Per registrar-se cal aportar un nom complert tant del membre com dels alumnes al seu càrrec i una adreça de correu electrònica vàlida.

En el moment de registrar-se, els usuaris han de saber que el nom amb què signaran els seus comentaris serà l’escollit en el camp “Nom d’usuari”.

Pel correcte funcionament de les eines de participació, es requereix respecte mutu entre els usuaris. A més, s’ha de fer servir un llenguatge correcte i no insultar. Els participants no poden faltar al respecte a altres usuaris ni a persones a les quals facin referència. L’administrador pot expulsar els que ho facin o utilitzin un llenguatge que es consideri incorrecte.

Els usuaris no poden publicar:

  • Missatges o fotografies que requereixin copyright per a ser reproduïts.
  • Missatges o fotografies amb continguts publicitaris o promocionals.
  • Missatges que continguin imatges que puguin ser considerades no aptes per al públic menor d’edat.
  • Missatges amb enllaços a webs externes que tinguin contingut il·legal, pornogràfic o inapropiat.
  • Missatges que continguin insults o crítiques injustificades i gratuïtes.

Els moderadors designats per AFA Escola Dr. Serés es reserven el dret d’eliminar, sense previ avís, qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes bàsiques, o qualsevol altre criteri que encara que no aparegui descrit anteriorment, per sentit comú sigui necessari eliminar-lo. També esborraran missatges que no s’adiguin amb el tema que tracti en cada espai, així com expulsar els usuaris que incompleixin aquestes normes.