PROJECTE SOCIALITZACIÓ LLIBRES


Aquest projecte neix gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Alpicat i l’AFA de l’Escola Dr. Serés el curs 2003-04.

Per tal de dur a terme aquest projecte, cada nen/a paga l’anomenada Quota d’ús, quota que permetrà crear un fons per a subvencionar els canvis de llibres per raons pedagògiques o d’ús i ampliació de línies. Al començar el curs totes les famílies pagaran a l’AFA la quota d’ús ponderada en relació al curs que estiguin cursant els seus fills. Les quotes d’ús, es podran anar reduint en funció de que el projecte vagi evolucionant de forma tant positiva com va evolucionant en aquests moments, gràcies a la implicació de tots.

OBJECTIUS

 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic complementari.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
 • Educar per al consum racional i sostingut.
 • Ensenyar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte dels bens comuns.
 • Conscienciar per un estalvi ecològic i econòmic.
 • Potenciar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
 • Posar en marxa projectes educatius de centre, compartits i gestionats per la comunitat educativa.
 • Millorar quantitativa i qualitativament els recursos didàctics disponibles als centres educatius.
 • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.

FUNCIONAMENT

 • Tots els llibres de text són propietat de l’AFA.
 • En cada curs caldrà que les famílies tan sols comprin l’estoig, la resta de material se’ls facilitarà a mesura que el necessitin.​
 • Els llibres aniran numerats i catalogats, de manera que cada llibre estarà assignat a un alumne i el mestre tindrà un llistat amb el nombre del llibre que correspon a cadascú. En el cas que un llibre sigui malmès per un alumne, la família es farà càrrec de la seva substitució.
 • Si es fa malbé un llibre o es perd, s’ha de comunicar a la mestra el més aviat possible.