Benvolgudes famílies,

 

 

Em plau convocar-vos a l’assemblea general de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Doctor Serés d’Alpicat, que es farà el divendres 18 de novembre de 2022 a les 20.30 h, a la Sala del Casal.

L’assemblea tindrà el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Activitats extraescolars: resum de les activitats del curs 2021-2022 i detall de les activitats programades pel curs 2022-2023.
3.- Socialització del material escolar i llibres, curs 2021-2022.
4.- Balanç econòmic 2021-2022.
6.- Precs i preguntes.

Carles Zaragoza Pascual

President
AFA ESCOLA DOCTOR SERÉS D’ALPICAT