• Plaça Gaudí S/N, 25110 Alpicat

  • afa@afadoctorseres.cat

Esdeveniment


Benvolguts pares i mares,

Em plau convocar-vos a l’assemblea general de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
de l’Escola Doctor Serés d’Alpicat, que es farà el divendres 25 d’octubre de 2019 a
les 20:30 h, a la sala del Casal.

L’assemblea tindrà el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior (en breu penjarem l’acta aquí).
2.- Balanç econòmic.
3.- Canvi del xandall escolar.
4.- Informació sobre la socialització del material escolar, curs 2019 – 2020.
5.- Precs i preguntes.

El podeu descarregar aquí

Patricia Llorente Villafranca
Presidenta
AFA ESCOLA DOCTOR SERÉS D’ALPICAT